Isoleringsmaterialet i byggnader är viktigare än vad många kan tänka sig. Isoleringen ser dels till att byggnaden behåller värme och ju bättre isoleringsmaterial desto mer energieffektivt är det. Det är även viktigt att välja ett isoleringsmaterial som kan motstå bränder och som därmed gör byggnaden mer brandsäker. Stenull, som är en typ av mineralull, är ett material som uppfyller båda dessa punkter.

Tillverkning

Stenull görs av bergarten diabas, eller svart granit som den också kallas, och koks som framställs ur fossilt kol. När dessa båda material smälts samman under höga temperaturer kan de sedan dras ut och bilda långa fibrer och det är detta som är stenull.

Isolerande effekt

Stenull har en otroligt bra värmeisolerande effekt och det beror till stor del på att stenullen har så kallad låg skrymd densitet. Det innebär att den i själva verket består av en hel del luft som står stilla i materialet och det är just denna faktor som leder till att värmeisoleringen blir stor och därmed energieffektiv. Denna isolerande faktor gör också så att stenull är användbar som ljudisolering då stenullen absorberar ljudet och av den anledning kan stenull användas med fördel i både innerväggar och ytterväggar.

Brandsäkerhet

Stenull är obrännbar, vilket innebär att den också är fungerar jättebra som ett brandsäkert isoleringsmaterial. Jämfört med glasull, som också är en typ av mineralull, så är stenull ett långt bättre alternativ sett till brandsäkerheten.

Skydda stenullen

Med det sagt är det väldigt viktigt att stenullen skyddas från exempelvis luftdrag eller gaser, då stenull annars lätt kan släppa igenom dem. Därmed bör den alltid hållas mellan andra skyddande material såsom trä. Det finns färdiga isolerskivor att köpa och då behöver du inte tänka på detta men om du istället väljer att använda dig av lös stenull så är det skyddande höljet viktigt att ha i åtanke.

 

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *