Ibland när man vistas i offentliga miljöer eller bara inomhusmiljöer med mycket liv och rörelse kan det vara jobbigt med alla intryck. Det är dels många människor som rör sig men det blir också ofta en hög ljudnivå. Det är ett dovt muller när folk rör sig och ett sorl av människors prat och skratt.
Alla dessa ljud och intryck kan göra att man dels får ont i huvudet men också blir helt trött och matt efter några timmar i den miljön.

Detta särskilt om man vistas i sådana miljöer som inte heller har en inredning som absorberar ljudet utan att ljudet studsar mot de hårda betongytorna och det bildas ett hårt och ekande ljud. Det ekande ljudet gör att ljudnivån ökar och med en ökande ljudnivå måste människor också prata högre och högre för att överrösta ekot och allt annat ljud som förekommer. Det blir alltså en nedåtgående spiral av högt ljud.

Det finns dock ljudabsorbenter att inreda dessa miljöer i som har funktionen, precis som hörs på namnet, att det absorberar ljudet runtom. Ljudet blir alltså lägre, dovare och mer behagligt. En variant av ljudabsorbenter som monteras i taket är akustiktak. Akustiktak monteras ofta i offentliga miljöer så som köpcentrum men också i skolor eller i kontorslandskap. Detta är en form av innertak som anpassas efter ytan och miljön som den ska monteras på och kan lätt smälta in i den övriga inredningen.

Akustiktak kan även fylla andra funktioner än att just fånga upp ljudet, man kan nämligen montera belysning direkt i akustiktaket men också använda ljudplattorna för att dölja olika kabeldragningar i taket.

Med hjälp av akustiktak så förbättras ljudnivån och det blir en trevligare arbetsmiljö att arbeta i, såväl i skolan som på arbetet. På köpcentrum är fördelen att besökarna inte uppfattar miljön som lika stökig och spenderar därför mer tid på köpcentrumet och kan därmed bidra till butikernas försäljning.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *